Belangrijke telefoonnummers


Alarmnummers
Bij spoed: ambulance, brandweer, politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Brandweer (040) 220 32 03
Huisartsenpost (na 17.00 uur en in het weekend): (€ 0,10 p.m.) 0900 8861
Politie 0900 8844

Dierenambulance
Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost 088 8113510

Contactgegevens Gemeentehuis
Adres: Hofstraat 4, 5664 HT Geldrop
Postadres: Postbus 10101, 5660 GA Geldrop
Tel. 14 040
E-mail: gemeente@geldrop-mierlo.nl
Internet: www.geldrop-mierlo.nl
Twitter: gGeldrop_Mierlo
Facebook: gemeente.geldropmierlo
LinkedIn: linkedin/company/gemeente-geldrop-mierlo.nl

Meldpunt
Meldingen over losliggende stoeptegels, gaten in de weg, rioolverstoppingen, hondenpoep, storingen aan straatverlichting, verkeerslichten en dergelijke
Internet: www.geldrop-mierlo.nl
tel. 14 040

CURE Klantenservice: 14 040
Milieustraat: Industriepark 8 Geldrop
Internet: www.cure-afvalbeheer.nl

Storingsnummers
Drinkwater
Brabant Water: (073) 683 80 00
Waterschap De Dommel (bij ernstige wateroverlast of verontreiniging oppervlaktewater): (0411) 61 86 18

Elektriciteit en gas
Het Nationaal Storingsnummer: 0800 9009 (dag en nacht)
Gas en elektriciteit Geldrop: Essent (€ 0,35 per gesprek) 0900 1550
Elektriciteit Mierlo: Essent (€ 0,35 per gesprek) 0900 1550

Telefoon/TV/Internet
Ziggo 0900 1884 of 1200 (abonnees)
OnsBrabantNet Geldrop-Mierlo: (040) 780 78 00
KPN: 0800 0402